در سایه‌ی تعلیمات و توصیه‌های اجتماعی دین مبین اسلام، از انسـان همواره بعنوان موجـودی مدنی یاد شده که ایفـای این نقـش مدنیـت، مسـتلزم آگاهـی او از قواعـد و شـرایط زندگـی اجتماعـی اسـت. بی‌شـک فرآینـد اجتماعی شـدن انسـان بر مبنای یـک تعامل مؤثر و برقراری ارتباط مناسـب اجتماعی با دیگران شـکل می‌گیـرد. شـالود‌ه‌ی چنیـن ارتباطـی برخـورداری ازمهارت‌هایـی بسـیار تأثیرگـذار و آموختنـی در هر مقطـع زمانی اسـت.

فراگیری راه و رسم زندگی اجتماعی و کسب مهارت‌هایی برای زندگی در یک جامعه‌ی انسانی با مؤلّفه‌های اخلاقی و فرهنگی اسلامی ‌‌‌‌ـ ایرانی امری ا‌ست که در کنار آموزش‌های رسمی کنونی مغفول مانده و همواره نبض دغدغه‌های دلسوزان عرصه‌ی تعلیم و تربیت بوده‌است. توجه به این مهم، در راستای نیل به هدف والای تشکیل تمدن ایرانی‌ ـ‌ اسلامی ضرورت نیاز به آموزش‌های مدون اصول شهروندی از کودکی را برای اجتماع‌سازان فردا بیش از پیش روشن می‌سازد.

در این راستا و با توجه به تأکید اسناد فرادستی در زمینه‌ی رفتارهای پسندیده‌ی یک شهروند، برآن شدیم تا درادامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی، با تدوین مجموعه‌ی حاضر تحت عنوان «آداب و سبک زندگی شهروندی» گامی محکم و استوار درجهت شروع و ماندگاری رفتارها، باورها و نگرش‌های متعالی در کودکان سرزمین پهناورمان برداریم.

خداوند را شاکریم که این طرح با مجوز وزارت آموزش و پرورش و شهرداری اصفهان در سراسر استان اصفهان از سال ۱۴۰۰ در حال اجرا است و مورد استقبال دلسوزان کادر آموزشی قرار گرفته‌است.

اهم فعالیت‌های «کلاس شهر»:

۱- تولیدات مکتوب
تولید و انتشار سه کتاب اولیاء، معلم و کار «کلاس شهر» در قالب ۱۵ موضوع برای دوره اول، و تولید و انتشار دو کتاب معلم و دانش‌اموز «سبک زندگی و آداب شهروندی» در قالب ۱۷ موضوع برای دوره دوم.

تولید محتوا و انتشار بیش از سیصد عنوان کتاب در حوزه‌‌ی موضوعات مختلف از ادبیات و فرهنگ و هنر تا مدیریت و اصول شهروندی.

2- فیلم کوتاه
تولید آثار فیلم کوتاه با تمرکز بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی روزمره.

3- اجرای محیطی میدانی
ارتباط با کانون‌های نمایشگران خیابانی و همکاری برای تولید و اجرای نمایش‌های خیابانی.

4- مانورهای آموزشی
بهره‌گیری از کارشناسان و مربیان حوزه‌های مختلف برای آموزش اصول و روشهای ایمنی در قالب مانورهای نمایشی.

5- محتوای الکترونیکی
تولید محتوا و برنامه‌‌های کاربردی همچون پادکست، کتاب صوتی، ویدیوهای فرهنگی و سرگرمی.

6- موشن گرافیک
تولید موشن گرافیک با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و نیز مدیریت شهری با بهره‌گیری از همکاری هنرمندان خلاق.

7- تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری
طراحی و اجرای بیش از سیصد پروژه‌‌ی تبلیغاتی و فضاسازی در سطح شهر با همکاری بیش از پنجاه هنرمند.

8- انیمیشن
ساخت و تولید انیمیشن بر اساس کتاب‌های شعر و داستان کودک و نوجوان.

9- فیلم‌های آموزشی
تولید محتوا، ضبط و تدوین مواد آموزشی در استودیوی اختصاصی مؤسسه و ارائه‌ی آنها در قالب کلاس‌های آموزشی مجازی در پرتال اختصاصی.

10- جشنواره‌ها
ایده پردازی، برنامه‌ریزی و مدیریت و برگزاری رویدادهای مختلف و جشنواره‌های مدیریتی و فرهنگی.

11- کارگاه‌ها
نیازسنجی، هماهنگی، بسترسازی، اجرا و برنامه‌ریزی کارگاه‌های آموزشی مختلف.

شعبه اول
تهران، منطقه 1، کامرانیه، خیابان کلهری، پلاک 12
26301944

شعبه دوم
(4 دقیقه پیاده تا مترو شهید زین‌الدین):
تهران، منطقه 4، خیابان ساقدوش، خیابان شقاقی، پلاک 12
88939431

شعبه سوم
(7 دقیقه پیاده تا مترو میدان ولیعصر):
منطقه 6، خیابان کریمخان، خیابان حافظ، کوچه رضایی، پلاک 3
88929953

شعبه چهارم

شعبه قم:
بلوار سمیه، خیابان شهیدین، کوچه 4، پلاک 26
025-37742414

شعبه پنجم:

اصفهان:

شعبه ششم:

شعبه مونترال کانادا:
24 Milroy Ave, Pointe-Claire, Quebec, CANADA, H9S 5H5
+1(514)690-6343