کلاس شهر
چیست؟ چرا؟
یکی از مهم ترین دغدغه ها ی جوامع امروزی ، افزایش مشارکت همه اقشار جامعه در فعالیت های اجتماعی است.
از آنجا که دوران کودکی آثار ماندگاری بر زندگی فرد دارد ،تدابیر آموزشی نه تنها بر رشد کودک ،بلکه بر چگونگی پیشرفت کشورها در زمینه های مختلف تاثیر قابل توجهی دارد.همچنین وقتی کودکان در کنار دیگر همسالان خود به مشارکت در انجام یک کار گروهی می پردازند، مهارت های ارتباطی آنان نیز بهبود می یابد.
معلم و والدین از طرفی و مدیران ارشد حوزه شهری و آموزش و پرورش از طرف دیگر باید فرصت ها و زمینه های بروز مشارکت داوطلبانه در کودکان را هر چه بیشتر فراهم کنند تا رشد اجتماعی و شهروندی آنها سرعت گیرد.
لذا با توجه به دو سند بالادستی این مهم محقق گردید و طرح جامع آموزش شهروندی تحت عنوان (کلاس شهر ) برای دانش آموزان( شهروندان آینده کشور) طراحی و اجرا گردید که این دو سند عبارتند از :
۱- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر ۸ فصل مورخ پنجم مهرماه ۱۳۹۰.
که عمده مباحث مورد نظر ، توجه سند به مسوولیت پذیری و مشارکت جویی دانش آموزان در فعالیت های اجتماعی بوده.
۲- سر فصل های ادارات توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری های کشور که عمده اهداف آن، مشارکت جویی ، مسوولیت پذیری و احساس تعلق به شهر می باشد.
بر این اساس نقطه مشترک حوزه مدیریت شهری و ادارات کل آموزش و پرورش احصاُ و طی طرح ( کلاس شهر ) تدوین و اجرا گردیده است.